Tjänster

Vi erbjuder all hantering runt avfall/bränsleframställning, sortering, krossning, siktning och transport.
Vår långa erfarenhet och breda maskinpark är vår styrka och det som gör våra kunder nöjda. Vi ligger hela tiden i framkant av utvecklingen när det gäller arbetssätt och maskiner. Vi satsar på moderna maskiner för att uppfylla dagens höga miljökrav samtidigt som vi värdesätter en bra arbetsmiljö för vår personal.

Vi har totalt 20 maskiner av olika typ. Våra enheter är mobila och kan enkelt förflyttas mellan olika arbetsplatser.