178675_426106947445344_104202291_o

Om företaget

Lapplands Lastmaskiner AB är ett entreprenadföretag med inriktning på avfallshantering och återvinningsmaterial, i den branschen har vi lång erfarenhet. Vi har korta beslutsvägar och strävar alltid efter att vara så flexibla som möjligt. Fokus ligger på att våra kunder ska få nöjda kunder då det oftast finns en annan slutkund än vår uppdragsgivare.

Personalstyrkan varierar mellan 15-20 personer beroende på de uppdrag vi har för tillfället.

Omsättningen ligger på 25 miljoner per år.

Historia
Ett familjeföretag som drivs av tre syskon som vuxit upp med företagarandan runt sig. Företaget grundades i början av 90-talet av Anders Holmbom, vår pappa, och har sedan vuxit och blivit ett starkt varumärke. Det började med snöskottning och grushantering i hemtrakterna men sedan år 2000 arbetar vi främst med avfallshantering och bränsleproduktion.

"Även om vi bara är en länk i en lång produktionskedja är vi väl insatta i hela avfallsprocessen för att kunna leverera bästa möjliga kvalite."​

Samarbetspartners

Suez Recycling AB är vår största uppdragsgivare och vårt samarbete har redan firat femton år. Tillsammans har vi utvecklat nya sätt att arbeta för att producera ett bränsle av hög kvalitet på ett effektivt sätt. De uppdrag vi har för SUEZ är i Stockholmsområdet.

Vi har även uppdrag för Tekniska Verken i Linköping sedan våren 2015.